wtorek, 26 listopada 2013

I Kongres Towarzystw Przyjaciół Miast, Miasteczek i Ziem Mazowsza

26 listopada, w sali im. Stefana Starzyńskiego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy z okazji jego pięćdziesięciolecia I Kongres Towarzystw Przyjaciół Miast, Miasteczek i Ziem Mazowsza.

 
Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, otwiera kongres. 
 
Przybyli przedstawiciele około osiemdziesięciu organizacji regionalnych związanych z Mazowszem. Po otwarciu kongresu przez wojewodę mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego, głos zabrał Tadeusz Samborski - dyrektor Departamentu Kultury Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Mazowieckiego.
Następnie odznaczono wyróżniających się działaczy regionalnych odznaczeniami, odznakami oraz dyplomami uznania.
 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w krótkim filmie dokumentalnym pokazało swą historię i dokonania. Po filmie wystąpiła prezes TPW, Beata Michalec.
Głos zabrali także: Sławomir Kowalewski, burmistrz Mławy, Benon Dymek - redaktor Rocznika Mazowieckiego, Jerzy Miziołek - Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Lucjan Sokołowski - Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
 
Uczestnicy kongresu mieli również okazję dowiedzieć się gdzie szukać funduszy na działalność statutową organizacji pozarządowych. Poinformowano nas o podstawach prawnych współpracy z samorządem oraz ewentualnymi sponsorami: fundacjami, bankami, ambasadami oraz ministerstwami, które rozdzielają fundusze dla organizacji pożytku publicznego.
 
Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali, że zorganizowanie kongresu było znakomitym pomysłem, a integracja towarzystw regionalnych i wymiana doświadczeń są bardzo potrzebne. Możemy się wiele od siebie nauczyć, zwłaszcza w sprawności działania. Wojewoda Mazowiecki, który ceni działalność towarzystw regionalnych, podkreślił swą gotowość niesienia pomocy w organizacji kolejnych spotkań. 
 
Z ramienia Oddziału Anin TPW w kongresie wzięła udział prezes oddziału - Małgorzata Gutowska-Adamczyk.
 
Tu znajdziecie obfitą dokumentację fotograficzną kongresu:
 
mga
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz