piątek, 24 lutego 2017

Wypadek na Rzeźbiarskiej

Wczoraj wczesnym popołudniem na skrzyżowaniu ulic Rzeźbiarskiej i VI Poprzecznej zderzyły się dwa samochody osobowe. Wydaje się, że kierowca auta wyjeżdżającego z Rzeźbiarskiej nie zachował należytej ostrożności. Dźwięk zderzenia niósł się daleko, a uszkodzenia samochodów były znaczne. Miejmy nadzieję, że pasażerowie nie odnieśli obrażeń.Przypominamy, że ruch kołowy w Aninie odbywać się może z prędkością do 30 km/ha. Ulice są według naszej wiedzy równorzędne, należy zatem przypomnieć sobie, która nasza ręka jest prawa, ponieważ w tym przypadku pierwszeństwo przypada jadącemu po prawej. 

Zapomniał widać o tym kierowca podążający Rzeźbiarską, narażając siebie i innego użytkownika drogi na niepotrzebny stres oraz koszty.


Należy przy tym ze smutkiem zauważyć, że mimo umieszczenia w nawierzchni niektórych ulic poprzecznych przeszkód, prędkość dozwolona jest w Aninie nagminnie przekraczana. 

Czy warto? 

mga


piątek, 10 lutego 2017

Smog w Wawrze - spotkanie z władzami

Dziś odbyło się w Wawerskiej Strefie Kultury spotkanie z władzami dzielnicy, specjalistami od badań powietrza, działaczami ekologicznymi i mieszkańcami zainteresowanymi kwestią czystości wawerskiego powietrza. 

Jest ono zimą bardzo zanieczyszczone. Przyczyną zanieczyszczeń jest rozproszenie domów, które powoduje brak sieci ciepłowniczej. Wiele domów, zwłaszcza starszych ogrzewanych jest starymi piecami lub piecami na kiepskiej jakości paliwa, emitujące do atmosfery różnego rodzaju toksyczne zanieczyszczenia. W Wawrze jest takich domów prawie trzy tysiące! To rekord w skali całej Warszawy!


Dla porównania w sąsiadującej z Wawrem Wesołej jest dziesięciokrotnie mniej takich domów!


Wawer prowadzi w niechlubnych statystykach ilości pyłu zawieszonego.


Trzeba wiedzieć, że również domowe kominki, a zwłaszcza te z otwartym paleniskiem, powodują powstawanie smogu.  To jest sytuacja, kiedy wewnątrz domu powietrze może być gorsze niż na zewnątrz!


Dzielnica podejmuje różnorodne działania, które służą poprawie czystości powietrza. W przyszłym roku Wawer doczeka się wreszcie własnej stacji pomiarowej. Zostaną oddane trzy budynki komunalne ze 180 mieszkaniami, w których mieszkanie otrzymają lokatorzy z mieszkań opalanych węglem.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zmienić piec na nowoczesny i ekologiczny,  mogą liczyć na dofinansowanie. 

Straż Miejska na bieżąco kontroluje jakość paliwa spalanego w piecach, jest upoważniona do wystawienia mandatu za używanie paliwa szkodliwego (jak np. przepracowany olej silnikowy). 
Uzasadnione podejrzenia należy zgłaszać pod nr tel. 986.

mga  


środa, 25 stycznia 2017

Jak zaoszczędzić 1/3 węgla podczas palenia w piecu? Przeczytajcie!


Koniecznie obejrzyjcie też filmik, pokazujący jak ekonomicznie i bez smogu palić w piecach!
Tu duży tekst na ten temat oraz porady kominiarza:mga

Zachęcamy mieszkańców do proekologicznych postaw - rozmowa z burmistrzem dzielnicy Wawer - Łukaszem Jeziorskim
Panie burmistrzu, przy okazji badania jakości powietrza okazało się, że zielony, jak nam się wydawało, Wawer ma bardzo złej jakości powietrze. Czy mógłby Pan to skomentować?

- Jakość powietrza na Mazowszu, w Warszawie i co za tym idzie w Wawrze, w ostatnim czasie rzeczywiście nie była najlepsza. Wynikało to z niesprzyjających warunków atmosferycznych, które potęgowały efekt działalności ludzkiej, czyli powszechnego palenia w starych piecach szkodliwymi materiałami i sporej emisji spalin samochodowych. 
Problem ten widoczny jest szczególnie w dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej, takich jak Wawer. Dostrzegam ten problem, który doskwiera mieszkańcom naszej dzielnicy, i wspieramy działania miasta oraz samorządu wojewódzkiego w działaniach na rzecz walki z zanieczyszczeniem powietrza. To jest jednak tematyka wykraczająca poza kompetencje dzielnicy. Jako Zarząd Dzielnicy realizujemy projekty miejskie walki ze smogiem, promując je wśród mieszkańców.

- Jakie działania mógłby natychmiast podjąć Zarząd i Rada Dzielnicy, aby zapobiegać dalszemu pogarszaniu się powietrza w Wawrze?
- Jak wspomniałem, promujemy miejskie programy walki z zanieczyszczeniem powietrza polegające na ograniczaniu emisji do powietrza szkodliwych substancji i zachęcające do korzystanie z komunikacji publicznej.
Od 12 stycznia do końca marca mieszkańcy mogą składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Wawerczycy będą mogli otrzymać od ratusza od 7 000 do 20 000 złotych dopłaty. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wymianie pieców. Stawki dopłat to 7 000 zł dla gospodarstw indywidualnych i 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych. Dofinansowanie dotyczy także podłączania do sieci cieplnej. Tutaj dofinasowanie wynosi 10 000 zł dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą i 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych. Wnioski można pobrać ze strony Biura Ochrony Środowiska i ze strony www.zielona.um.warszawa.pl oraz w wydziale obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wawer. Po wypełnieniu wniosek należy złożyć w Biurze Ochrony Środowiska (pl. S. Starynkiewicza 7/9). Program jest wieloletni - to dopiero początek. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnych latach. Ale już widać, że cieszy się sporym zainteresowaniem.
         W kontroli domowych palenisk pomocne są także nowoczesne radiowozy przekazane Straży Miejskiej m.st. Warszawy.  Pięć laboratoriów na kołach przystosowanych jest do pracy w zróżnicowanym terenie i wyposażonych w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Oprócz badań jakości powietrza, strażnicy mogą również sprawdzać stan cieków wodnych. Te mobilne laboratoria często goszczą w Wawrze, a wyniki pomiarów są upubliczniane.
         Wkrótce Politechnika Warszawska udostępni także mieszkańcom stolicy Warszawski Indeks Powietrza. Dzięki niemu na bieżąco będzie można śledzić aktualną jakość powietrza. Oprócz tego rodzaju działań o charakterze informacyjno-interwencyjnym wprowadzany jest również szereg działań edukacyjnych.
         Walka z zanieczyszczeniem powietrza wymaga jednak zaangażowania na wyższym szczeblu. Mazowsze, a więc i Warszawa, jeszcze w tym roku, jak zapowiedział Marszałek Mazowsza Adam Struzik, będzie miało uchwałę antysmogową, która będzie nakazywała m.in. wymianę kotłów oraz wskaże dozwolone rodzaje paliw. To kolejny krok do poprawy jakości powietrza jakim oddychamy. Rozważany jest także pomysł wprowadzenia dopłat do rachunków za gaz dla mniej zamożnych mieszkańców Warszawy.
Najważniejsza jest jednak postawa samych mieszkańców, którzy muszą sobie uświadomić szkodliwość stosowania nieekologicznych pieców i palenia w nich szkodliwymi materiałami. A także to, że dla naszego wspólnego dobra, czasem lepiej zamiast samochodu skorzystać z komunikacji publicznej. I o to apelujemy, taki cel mają miejskie programy proekologiczne.

- Czy wiemy jakie piece mają wawerskie instytucje publiczne: Urząd Dzielnicy, szkoły, przedszkola, szpitale? Czy te piece spełniają normy jakości emisji spalin?
- Urząd Dzielnicy, a także szpitale w dzielnicy są podłączone do sieci miejskiej, która spełnia wymagane normy. Również placówki oświatowe wykorzystują spełniające normy jakości spalin piece zasilane z sieci gazowej.

- Czy widzi Pan możliwość szybkiego rozpoczęcia kampanii informacyjnej budowania świadomości ekologicznej mieszkańców? Kto miałby się tego podjąć?
- Taka kampania informacyjna trwa cały czas za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych dzielnicy, takich jak strona internetowa, Facebook i magazyn „Kurier Wawerski”. Korzystając z gościnności na Państwa łamach także apelujemy o proekologiczne postawy, dla dobra naszego i przyszłych pokoleń.

Dziękuję za rozmowę.