wtorek, 21 października 2014

Mirosław Perzyński o spotkaniu sąsiedzkim w WCK filia Anin

W dniu 20 października odbyło się spotkanie sąsiedzkie, jedno z sześciu, zaplanowanych przez Dział Promocji WCK dla każdej z jego filii. Celem tychże spotkań ma być przybliżenie działań danej filii, zapoznanie się z postulatami i życzeniami sąsiadów, a więc najbliższych uczestników życia kulturalnego i społecznego danego osiedla, a także stworzenie możliwości współpracy z grupami okolicznych mieszkańców.

W spotkaniu wzięło udział ponad dwudziestu uczestników, w tym przedstawiciele Rady Osiedla Anin, TPW Oddzial Anin, WCK-Anin, Dyrekcja SP 218, pracownicy OSiRu, dzierżawca Sali Parafialnej anińskiej parafii (dawniej kino Wrzos), pracownik Chaty z pomysłami oraz indywidualni mieszkańcy.

Zaczęto od braków i mankamentów. Jak można się było spodziewać, kluczowym był brak szerszej informacji odnośnie do działań kulturalnych. Brak miejsca na ogłoszenia to pięta achillesowa całej dzielnicy. Miały by je zrekompensować informacje u partnerów (sklepy, instytucje), społeczne tablice z ogłoszeniami, informacje elektroniczne to dodatkowo zakładka Wawerscy sąsiedzi na stronie WCK.

Mieszkańcy życzyli sobie więcej spotkań, na których mogliby składać swoje życzenia i wnioski. 

Kilku rodzicom marzą się poprawione ścieżki rowerowe, które wykorzystywane zostałyby dla lokalnych, a nie oficjalnych rajdów rowerowych, zakończonych wspólnym ogniskiem, bardzo chętnie w WCK Anin.

Postulowano przywrócenie bezpłatnych zajęć na basenie dla seniorów, wycieczki z przewodnikiem. Padły propozycje zainicjowania edukacji filmowej. Interesujące byłoby pozyskanie przestrzeni dawnego kina Wrzos, dysponującego 320 miejscami i dość pojemną sceną. Niestety, istotną przeszkodą, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym, jest brak ogrzewania tej sali. Wykonanie takowego wiązałoby się z dość dużym kosztem. Kwestia środków finansowych przewijała się często w dyskusji.

Spotkania instytucji, inicjatywy sąsiedzkie, łączenie pokoleń, stworzenie bazy aktywnych sąsiadów, to również zgodne stwierdzenia, padające z ust dyskutantów.

Koronnym pomysłem, jaki padł podczas spotkania, było zorganizowanie Anińskiego Festiwalu Muzycznego (głównie muzyki organowej). Ambitny cel zainstalowania organów w anińskiej parafii zaczął już być realizowany, trwa zbiórka funduszy. Planowane organy swoją wielkością i możliwościami muzycznymi mają dorównywać tym z Oliwy czy Leżajska. 

Spotkanie zakończyło się seansem filmowym nowo powstałego w WCK Anin Kina za rogiem. To kameralna salka filmowa w budynku anińskiej placówki kultury dobrze komponująca się i odpowiadająca przynajmniej częściowym potrzebom mieszkańców naszej dzielnicy.

Mirosław Perzyński  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz