poniedziałek, 17 listopada 2014

Mirosław Perzyński - Znów mamy kino w Aninie

 „Kino za rogiem” to sieć niewielkich sal kinowych rozsianych po całej Polsce. Grzegorz Molewski, pomysłodawca przedsięwzięcia, stworzył już 28 takich obiektów i nie spoczywa na laurach.
To w Aninie zostało uroczyście otwarte 14 listopada br. w filii Anin Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. V Poprzecznej 13.

Przybyli goście z zainteresowaniem wysłuchali opowieści prezesa Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Stefana Kamińskiego, o idei powstania sieci, zagadnieniach technicznych, prawnych i ekonomicznych wdrożonego projektu. Mieli okazję skosztować specjalnie zamówionego na tę imprezę okolicznościowego tortu i obejrzeć animowany film dla dorosłych „Świteź” inspirowany balladą Adama Mickiewicza.


Na uroczystość przybyli m.in. - burmistrz Urzędu Dzielnicy Wawer, Łukasz Jeziorski, dyrektor WCK Barbara Karniewska, członkinie Oddziału Anin Towarzystwa Przyjaciół Warszawy z prezesem Stanisławą Cyngot, v-ce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 218, Bożeny Luty oraz redaktor Andrzej Murat.


Dyrektor WCK, Barbara Karniewska (pierwsza z prawej) i burmistrz Łukasz Jeziorski (w środku)

Dobór repertuaru i liczba seansów filmowych w anińskim „Kinie za rogiem” będzie zależała w dużej mierze od samych widzów, głównie mieszkańców Wawra – zarówno osób starszych, młodzieży szkolnej i dzieci. Wszelkie informacje o działalności kina będą podawane z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej WCK filia Anin.

M.P./B.M.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz