poniedziałek, 30 marca 2015

Doroczne zebranie Członków Oddziału Anin TPW

                                                                                             

Zarząd Oddziału Anin T.P.W. działając na podstawie
 rozdz.V § 37 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zwołuje
         

ZEBRANIE INFORMACYJNE CZŁONKÓW ODDZIAŁU ANIN TPW


w dniu 9 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz. 16:00 (pierwszy termin), 16:15 (drugi termin) w Bibliotece Wawerskiej przy ul. Trawiastej 10.

Porządek zebrania:

CZĘŚĆ PIERWSZA

1/ Otwarcie zebrania
2/ Informacja o działalności Oddziału Anin TPW w 2014 roku.
3/ Informacja o finansach O.A. za rok 2014.
4/ Prezentacja planu działania na 2015 rok.
5/ Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej O.A.TPW.
6/ Wręczenie wyróżnienia „Zasłużony Przyjaciel Anina”.
7/ Wręczenie legitymacji nowym członkom O.A.TPW.
8/ Wolne wnioski.
9/ Zamknięcie zebrania.

CZĘŚĆ DRUGA

1/ Świąteczny poczęstunek

Prezes O.A. TPW - Stanisława Cyngot
Sekretarz O.A. TPW  -  Barbara Mildner      

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz