czwartek, 27 czerwca 2013

Krótka historia naszego Oddziału


Założone przez kilkunastoosobową grupę (z inicjatywy znanego pedagoga i historyka, Henryka Wierzchowskiego) Koło  Przyjaciół Anina  działało w strukturach Oddziału Grochów  Towarzystwa Przyjaciół Warszawy od 1986 r. Jego największym osiągnięciem była skuteczna obrona zagrożonych wycofaniem nazw ulic POPRZECZNYCH (I-XII).

Koło współpracowało przy wydaniu  drugiej, anińskiej książki -  o szkole średniej w Aninie.
Przewodniczącą Koła była Maria Ewa Chodorek.

Po przekształceniu w roku 2004 Koła w samodzielny Odział Anin TPW Maria Chodorek została wybrana jego prezesem, którym pozostawała do maja 2013 roku. Na miejsce spotkań członków wybrano Klub Kultury Anin przy ulicy V Poprzecznej 13.

Dorobek Oddziału jest zauważalny. Wiele inicjatyw jego członków  pozostawiło trwały ślad w Aninie, jak choćby pamiątkowe tablice poświęcone pamięci twórców anińskich, cyklicznie i od lat obchodzone święta anińskie  (Dzień Zielonego Konstantego, Tuwimiada, Anińskie Spotkanie Przyjaciół księdza Jana Twardowskiego).  

Po zainicjowanym przez oddział ROKU JERZEGO ZARUBY pozostały na ścianach biblioteki  wawerskiej karykatury z wystawy, wybrane wraz z biblioteką z archiwum Muzeum Karykatury.

W pamięci aninian przetrwa wspomnienie Roku STULECIA  ANINA z mnóstwem imprez oraz piątkowe spotkania z LUDZMI WAWRA w Klubie Kultury.

Pozostanie również anińskie pismo MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI -  w wersji drukowanej i cyfrowej,   materiały o Aninie w Kronice Warszawy o współpracy z Muzeum Historycznym Warszawy,  ANIŃSKI SPACEROWNIK  Gazety Wyborczej, przygotowany wspólnie przez redaktorów i aktyw TPW.

Zainteresowanych lokalną historią odsyłamy do archiwum  Oddziału, które, mamy nadzieję, już wkrótce zostanie udostępnione czytelnikom w Wawerskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Trawiastej.  (ts)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz