poniedziałek, 30 września 2013

Mirosław Perzyński - Po spotkaniu z Hanną Benesz


Bohaterka wieczoru: Hanna Benesz


W dniu 27 września 2013r w Klubie Kultury "Anin" odbyło się spotkanie z Hanną Benesz, historykiem sztuki, pracownikiem Muzeum Narodowego, członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, kuratorem wystaw dzieł flamandzkich i niderlandzkich w kraju i zagranicą. Impreza ta to już kolejna z cyklu "Ludzie Wawra - Ludzie Nauki" organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy - oddział kAnin wraz z Klubem Kultury "Anin".
Od lewej: Mirosław Perzyński, KKAnin, Barbara Mildner, OAninTPW, Hanna Benesz
Pani Benesz przybliżyła  publiczności funkcjonowanie takiej instytucji kultury jak Muzeum Narodowe, następnie przeszła do meritum  a mianowicie do wspaniałego świata malarstwa starych mistrzów. Przez prawie trzy wieki trwała znakomita epoka malarstwa na obszarze obecnego Beneluxu. Owcześni europejczycy zachwycali się dziełami Breughla Młodszego i Starszego, Cranacha, Rubensa, Jordanesa, van Dycka i wielu innych. Pani Benesz na przykładzie kilku dzieł malarskich ukazała nam, jak sztuka niderlandzka czerpała tematy z Biblii, starożytnych pism, literatury emblematycznej. Obrazy posiadały bogatą warstwę symboliczną, obrazowały przypowieści, były moralitetami, czy nawet glosami religijnymi. A wszystko to ujęte w plastycznym pięknie, które tak zachwycało zarówno ówczesnych odbiorców tych dzieł jak i obecnych miłośników malarstwa. Za przykład posłużyły obrazy Hieronymusa Franckena II "Panny mądre i głupie", A.Mignona "Kwiaty i małe żyjątka - Vanitas" Zebrana publiczność otrzymała krótką lekcję jak czytać obrazy starych mistrzów.Wszystkich ujęła i zachwyciła erudycja autorki wykładu i zarazem przystępność formy. Frekwencja była duża, a słuchacze po wypełnili po brzegi Klub Kultury "Anin".


Przybyła większość Zarządu TPW-oddział Anin, Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Wawer, przedstawiciele lokalnej prasy. Być może przedłużeniem wykładu będzie zapowiadana wycieczka mieszkańców Anina do Muzeum Narodowego na jeden z wykładów prowadzonych przez Panią Benesz.Może niejeden z aninian będzie mógł się pochwalić nową umiejętnością a mianowicie - umiejętnością czytania  obrazów dawnych mistrzów.
Mirosław Perzyński, Klub Kultury Anin


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz