niedziela, 17 stycznia 2016

Zapraszamy na zebranie informacyjne!

Warszawa dn.16.01.2016 r.


Zarząd Oddziału Anin T.P.W. działając na podstawie
 rozdz.V § 37 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zwołuje
         

ZEBRANIE INFORMACYJNE CZŁONKÓW
ODDZIAŁU ANIN T.P.W.


w dniu 29 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 16.30 (pierwszy termin),
16.45 (drugi termin) w filii Wawerskiego Centrum Kultury Anin, przy ul. V Poprzecznej 13.

Porządek zebrania:

CZĘŚĆ PIERWSZA

1/ Otwarcie i przedstawienie porządku zebrania
2/ Informacja o działalności Oddziału Anin TPW w 2015 roku.
4/ Informacja o finansach O.A. za rok 2015.
5/ Prezentacja planu działania na 2016 rok.
6/ Ocena pracy zarządu O.A. przez Komisję Rewizyjną.
7/ Wręczenie legitymacji nowym członkom O.A.TPW.
8/ Wolne wnioski.
9/ Zamknięcie części pierwszej zebrania.

CZĘŚĆ DRUGA

1/ Koncert zespołu „Mazowsze” Zamku Królewskim


       Sekretarz O.A. TPW     Barbara Mildner,                                                                   
       Prezes O.A. TPW         Stanisława Cyngot

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz