sobota, 30 stycznia 2016

Stanislawa Cyngot - Wytyczne zebrania członków TPW Oddziału Anin do pracy w roku 2016

29 stycznia zgodnie z wcześniejszymi informacjami, aniński oddział TPW spotkał się na krótkim zebraniu informacyjnym. Oto nasze plany:

W planie pracy na rok 2016 należy uwzględnić ważne jubileusze i wydarzenia:


150 rocznica Wawra                                                              
    Barbara Mildner jest naszym przedstawicielem w  zespole powołanym przy Urzędzie Dzielnicy, który przygotowuje program obchodów tego jubileuszu.
   20-lecie powstania biblioteki wawerskiej i 15-lecie niecodziennika „Między Nami Aninianinami" – odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów i imprez z tych okazji będą Teresa Szymczak i Barbara Mildner.
   30-lecie TPW w Aninie, odpowiedzialną za przygotowanie materiałów i imprezy będzie Maria Chodorek.
     27 grudnia – rocznica zbrodni wawerskiej, odpowiedzialna Halina Woźniak.

Formy działania:
1   Kontynuacja spotkań piątkowych z ciekawymi ludźmi w WCK Filia Anin.    
Zespół odpowiedzialny za nie to: Barbara Mildner, Mirosław Perzyński, Ksenia Zimna, Jadzia Wołoszka, Amalia Pielorz. 
          Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – przygotowują je Teresa Szymczak i Paweł Ajdacki.
3  Organizowanie wycieczek (Muzeum Narodowe z Hanną Benesz itp.) przygotowują Jadwiga Wołoszka i Amalia Pielorz.
4 Anińskie otwarte ogrody (Konkurs, spotkania), Anin w kwiatach organizuje i prowadzi Jadwiga Wołoszka.
   Promocja wydanych w 2015 roku tomików poezji Barbary Mildner i Dariusza Osińskiego. Spotkania przygotuje i poprowadzi Teresa Szymczak.

Udział w Anińskich wydarzeniach kulturalnych:
1   20-lecie Biblioteki wawerskiej – Teresa Szymczak
2   Dzień Zielonego Konstantego – Teresa Szymczak, Stanisława Cyngot
3   15-lecie MNA – Barbara Mildner, redaktor naczelny nieco dziennika
4   Święto Jana u Aldony Kraus – Ksenia Zimna, Jadwiga Wołoszka, Halina Woźniak
5   30-lecie TPW w Aninie – Maria Chodorek

Wydawnictwa:
1   Książka w serii „Osiedle Poetów” – Alicja Francman, Teresa Szymczak
2   Wydawnictwo o 30-leciu TPW w Aninie – Maria Chodorek
3   Książka „Liryki Wawerskie” – Teresa Szymczak, Katarzyna Nowak.

Inne działania:
1   Koordynowanie prac, nadzór ogólny – Stanisława Cyngot
2   Prowadzenie kroniki wydarzeń – Halina Kowalska
3   Dbałość o oprawę imprez organizowanych przez Oddział – Ksenia Zimna
4   Prowadzenie księgowości Oddziału i współpraca ze skarbnikiem ZG TPW                   Halina Woźniak
5   Prowadzenie sekretariatu i archiwum Oddziału – Alicja Duchnowska
    Kontakty robocze z Zarządem Głównym TPW – Jadwiga Wołoszka, Stanisława Cyngot
Pomoc koleżeńska w sytuacjach trudnych, powinniśmy zrobić rozeznanie wśród naszych członków, którymi powinniśmy się zainteresować i ewentualnie pomóc  – Halina Woźniak, Ksenia Zimna, Halina Kowalska.


Oczekujemy ze strony aninian na inicjatywy oraz propozycje działań, które nie znalazły się w przedstawionych wytycznych i jednocześnie bardzo prosimy o czynne włączanie się w prace Zarządu. Liczymy na państwa aktywność i pomoc. 

Zapraszamy do wstępowania w szeregi Oddziału Anin TPW i pracę na rzecz naszego osiedla oraz dzielnicy!


Stanisława Cyngot, prezes Oddziału Anin TPW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz