sobota, 19 października 2013

330 rocznica urodzin Franciszka Bielińskiego

Kto z Was słyszał o Franciszku Bielińskim? Niewielu. A kto słyszał o ulicy Marszałkowskiej? Wszyscy.

Otóż to właśnie marszałkowi wielkiemu koronnemu Franciszkowi Bielińskiemu (1683-1766) właścicielowi warszawskiej jurydyki Bielino zawdzieczamy ulicę Marszałkowską, od 1757 roku jej główny trakt. Początkowo nazywała się  Otwocka (od stojącej przy niej karczmy Otwock), potem Bielińska. W 1770 pod nazwą  Marszałkowska  zostaje przedłużona do Ronda Mokotowskiego (obecy Plac Unii Lubelskiej).
  
Sprawując przez dwadzieścia cztery lata (1742-1766) urząd marszałka wielkiego koronnego, Franciszek Bieliński zasłużył się tym, że dbał o porządek w mieście, surowo przestrzegając praworządności. Dzięki jego inicjatywie powstała Komisja Brukowa i do 1762 roku mimo licznych trudności, zwłaszcza finansowych, utwardzono wiele warszawskich ulic.

 
Franciszek Bieliński
 
Franciszek Bieliński, autor nieznany, źródło: Wikipedia Polska.

Tu znajdziecie krótką broszurę z 1919 roku poświęconą marszałkowi Bielińskiemu:
 
 
 


12 października 2013 roku w ramach Festiwalu Mazowsze w Koronie odbyły się obchody 330 rocznicy urodzin Franciszka Bielińskiego, na które złożył się spacer członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w okolicach Placu Małachowskiego, dawniej rynku jurydyki Bielino. Wieczorem w kościele parafialnym pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Górze Kalwarii, którego był fundatorem, miała miejsce msza św, a po jej zakończeniu nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

                                                          Fot. AP, źródło: Facebook.
 
Część artystyczną stanowił uroczysty koncert muzyki barokowej skomponowanej w czasach Bielińskiego.  Wykonano utwory Georga Philippa Telemana, Georga Friedricha Haendla, Johanna Sebastiana Bacha.
W uroczystościach wzięła udział Halina Kowalska, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Anin TPW.

mga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz