niedziela, 27 października 2013

Zebranie Rady Osiedla

W dniu 21 października 2013 w siedzinie Klubu Kultury Anin przy V Poprzecznej odbyło się kolejne zebranie Zarządu Osiedla Anin. Wśród obecnych znaleźli się: Janusz Gałda - przewodniczący, Robert Nowakowski, Maria szumowska, Michał Kożuchowski, Lech Pajchel, Elżbieta Niemoczyńska, Andrzej Lipson i Zbigniew Szczęśniak. Zebraniu przysłuchiwała się przedstawicielka Oddziału Anin Towarzystwa Przyjaciół Warszawy - Ksenia Zimna.
Przewodniczący Janusz Gałda poinformował zebranych o powołaniu przez Zarząd Dzielnicy Zespołu d/s budżetu partycypacyjnego. W jego skład z ramienia Rady Osiedla Anin wszedł Lech Pajchel. To dopiero początki funkcjonowania tegoż zespołu, trwają ustalenia organizacyjne i tworzone są zasady działania. Zespół będzie się zajmował zgłoszonymi przez mieszkańców dzielnicy propozycjami dotyczącycmi podziału 0,5% środków, które są w dyspozycji dzielnicy.
Ważną sprawą dyskutowaną podczas zebrania była pilna kwestia uporządkowania ruchu drogowego w osiedlu, a zwłaszcza odpowiedniego oznakowania ulic od III Poprzecznej. Padła propozycja, aby przy wylotach wąskich uliczek ku ulicy Wydawniczej postawić odpowiednie znaki informacyjne.
Rada zrobi przegląd oświetlenia ulic i w ciągu kilkunastu dni zgłosi do dzielnicy spis wypalonych żarówek.
Rada zobowiązuje się również pośredniczyć między mieszkańcami, a Zarządem Dzielnicy w kwestii uszkodzonych lub znajdujących się z złym stanie ulic oraz chodników (ulice: Krawiecka, X Poprzeczna, Pożaryskiego, róg Kajki i Czecha).
Rada wystąpi do ZTM o przedłużenie trasy autobusu 305, aby aninianie mogli bez trudu dojechać do przychodni przy Strusia.
Mieszkańcy okolic Alpejskiej róg Kajki uskarżają się na brak parkingu przy nowopowstałej przychodni (Alpejska 4). Samochody pracowników oraz pacjentów blokują sąsiednie ulice, jak chociażby Homera. Rada zamierza interweniować w tej sprawie.
Następnie Zarząd wysłuchał relacji przewodniczącego w sprawie braku rozwiązań systemowych związanych z odbiorem liści z posesji, o czym już pisaliśmy. Rada zobowiązuje się przekazać skargi mieszkańców w sprawie liści do Zarządu Dzielnicy.
Ważne! Rada zgłosi do Dzielnicy potrzebę ustawienia na osiedlu koszy na śmieci i ławeczek. Miejsca wybiorą sami mieszkańcy na drodze konsultacji. Rada oczekuje propozycji takich lokalizacji.
Zarząd Osiedla zaprasza na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 11 listopada o godzinie 11:00 przy basenie, V Poprzeczna 22. Organizatorem pikniku jest Szczep 145 WDHiZ. 
Ksenia Zimna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz