czwartek, 16 stycznia 2014

Spotkanie z władzami dzielnicy 16 stycznia 2014

Dnia 16 stycznia 2014 w Wawerskiej Strefie Kultury odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie władz dzielnicy z mieszkańcami wawerskich osiedli Anin oraz Międzylesie. Spotkanie było otwarte, mógł w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec, skorzystało z tej możliwości około pięćdziesięciu osób z obu osiedli, co najwymowniej świadczy o naszym zainteresowaniu sprawami dzielnicy. 


Z władz obecni byli dwaj wiceburmistrzowie: Łukasz Jeziorski i Adam Godusławski, przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer Norbert Szczepański, radni: Łukasz Kubik, Hanna Chodecka i Andrzej Krasnowolski, a także Przewodniczący Zarządu Dróg Miejskich - Zbigniew Rębkowski.  Spotkanie prowadził rzecznik dzielnicy, Konrad Rajca, obecna na nim była prezes Oddziału Anin TPW - Małgorzata Gutowska-Adamczyk. 

Z informacji ogólnych, jakie uzyskaliśmy, ciekawa była informacja na temat ilości osób zameldowanych w Wawrze, jest to około siedemdziesiąt tysięcy. Urząd ocenia, że mieszka na terenie dzielnicy ok. stu tysięcy, co jest dużą stratą w niepłaconych tu podatkach (strata rzędu ok. 73 milionów złotych rocznie). 

W Wawrze mamy 310 kilometrów dróg, a powierzchnia dzielnicy wynosi ok. 80 km kwadratowych.

Wydatki z budżetu dzielnicy procentowo:

edukacja                             47%, 
inwestycje                          13%
pomoc społeczna                11 %
administracja                      11%
gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska         10 %
kultura                                 3%
rekreacja i sport                   3%
drogi                                    2%


Urząd szacuje, że w Aninie mieszka 5165 osób, mamy tu sześćdziesiąt ulic o łącznej długości trzydziestu jeden km.

Pytania mieszkańców Anina oraz przedstawicielki Oddziału Anin TPW dotyczyły:
 1. utwardzenia ulicy Krawieckiej - stanie się to po skanalizowaniu tej ulicy, co ma nastąpić w tym roku;
 2. udrożnienia stale korkującej się ulicy Kajki - raczej nie ma szans nawet na zatoczkę dla autobusów z powodu bliskiej zabudowy mieszkaniowej;
 3. zlikwidowania barier w dostępie do dworca PKP Wawer (schody) - jest to w kompetencji PKP.
 4. poszerzenia przejazdu ulicą Dzieci Polskich w kierunku Wesołej - nie zanosi się na szybkie uregulowanie tej kwestii.
 5. Otwarcia boisk szkolnych dla młodzieży po lekcjach - prowadzone są w tej sprawie osobne rozmowy z dyrektorami szkół, którzy odpowiadają za poszczególne obiekty.
 6. Tworzących się między progami spowalniającymi kałuż oraz zalewania niektórych posesji przez te kałuże - bez konkretnej odpowiedzi.
 7. Czystości i porządku na burcie kolejowej, która towarzysząc torom, przechodzi przez całą dzielnicę - sprawa w kompetencji PKP.
 8. Nielegalnych reklam rozwieszanych na słupach przesyłowych energii elektrycznej - sprawa w kompetencji właścicieli słupów.
 9. Nieracjonalnego usytuowania koszy na śmieci w osiedlu Anin - przyjrzy się jej jeden z wiceburmistrzów.

Ponieważ Anin w porównaniu z innymi osiedlami ma stosunkowo dobrą infrastrukturę, większość inwestycji dzielnicy lokuje się gdzie indziej. Priorytetem jest: 
 • stworzenie bezpośredniego połączenia Wału Miedzeszyńskiego z ulicą Patriotów i Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym;
 • wybudowanie parkingów Park and Ride przy stacjach: Gocławek, Radość, Falenica;
 • wybudowanie ronda na skrzyżowaniu Panny Wodnej i Mozaikowej oraz Panny Wodnej i Bysławskiej;
Na spotkaniu mówiło się też o ukończeniu w okolicy roku 2019 południowej obwodnicy Warszawy. 

Przed wejściem do sali obrad swoje stoisko miał Klub Kultury Anin, prezentujący dorobek artystów anińskich.Prezentacja Klubu Kultury Anin podczas spotkania z mieszkańcami Anina i Międzylesia

Każdy, kto nie miał okazji zreferować swojego problemu, a chciałby to zrobić, może w każdej chwili wysłać swoje uwagi i spostrzeżenia na adres: wawer.zgloszenia@um.warszawa.pl 

Spotkaniu towarzyszyło kilka stolików problemowych. Oddział Anin prowadził osobne rozmowy w sprawie pilnego remontu Klubu Kultury Anin z p.o. Naczelnika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury - Radosławem Ziółkowskim, zgłosiliśmy też do Wydziału Ekologii nielegalne wysypisko śmieci przy ul. VII Poprzecznej róg Wydawniczej. Mariusz Balbierz kierownik biura delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBiZK) Wawer w rozmowie z dziećmi, które pytały burmistrzów o boiska szkolne, zamknięte po godzinach nauki. Fot. Andrzej Murat. 

Rozdawaliśmy również nowy numer periodyku Między Nami Aninianinami oraz nasze ulotki i zaproszenia na najbliższe spotkanie z cyklu "Ludzie Wawra. Ludzie nauki".

Z przykrością stwierdzamy, że podczas tego spotkania ani Rada Osiedla Anin ani Rada Osiedla Międzylesie nie wystąpiły z żadnym problemem, kwestią czy zapytaniem.

mga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz