sobota, 29 marca 2014

Obchody dziesięciolecia Oddziału Anin rozpoczęte!

W miniony piątek w Klubie Kultury Anin odbyło się roczne zebranie informacyjne Oddziału Anin Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Zebranie zapoczątkowało obchody dziesięciolecia Oddziału, który wcześniej funkcjonował, jako Koło Przyjaciół Anina przy oddziale grochowskim TPW. Rok dziesięciolecia dedykowany jest Henrykowi Wierzchowskiemu, nauczycielowi anińskiego liceum i historykowi prawobrzeżnej Warszawy, który był inicjatorem powstania koła. 

Zebranie zaszczyciły swoją obecnością członkinie Zarządu Głównego TPW: Beata Michalec - Prezes ZG TPW, Marzena Grochowska - Honorowy Prezes TPW oraz Grażyna Dworakowska - Sekretarz TPW. Poza zarządem oraz członkami Oddziału Anin w zebraniu wzięli udział gospodarze - Dyrektor Klubu Kultury Anin - Maria Wierzbicka-Dziedzic, Andrzej Sachanowski oraz Mirosław Perzyński, przedstawiciel szczepu "Błękitni", Przewodniczący Rady Osiedla Anin - Janusz Gauda oraz zaproszeni goście.

Wieczór składał się z dwóch części. Podczas części oficjalnej przedstawiono dokonania Oddziału w minionym roku (Małgorzata Gutowska-Adamczyk), dziesięcioleciu (Teresa Szymczak) oraz zapoznano z planowanymi na ten rok imprezami (Barbara Mildner). 

Prezes Zarządu TPW udekorowała Złotymi Odznakami TPW Barbarę Wołodźko Maziarską oraz Małgorzatę Fryzę-Tomaszewską. Nagrodę w imieniu wnuczki odebrała członkini oddziału - Halina Kowalska. 

Pucharki Zasłużonego Przyjaciela Anina otrzymali: Grażyna Mordzon oraz Jan Czerniawski. Laudacje odczytała Teresa Szymczak, pucharki wręczyła Prezes Oddziału, Stanisława Cyngot. 

W uznaniu zasług na polu dbania o czystość Anina, z rąk prezesa Oddziału dyplom uznania otrzymała mieszkanka osiedla IBJ, pani Krystyna Kołaczkowska.

Po części oficjalnej w Klubie Kultury Anin odsłonięta została interesująca wystawa upamiętniająca dziesięciolecie Oddziału. Można na niej zobaczyć nie tylko zdjęcia z imprez, ale również zapoznać się z całkiem już sporym dorobkiem wydawniczym Oddziału. Dzięki uprzejmości dyrektora klubu wystawa będzie czynna do końca roku, zapraszamy do zwiedzania!

Uroczystość zwieńczył bankiet z lampką szampana oraz tortem.

mga    

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz