poniedziałek, 8 lipca 2013

8 lipca 2013 - zebranie Zarządu Oddziału Anin

Zarząd Oddziału zebrał się dziś celem podsumowania czynności podejmowanych w czerwcu i zaplanowania kolejnych działań.

W trakcie zebrania:

- dokonano podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu,
- zrealcjonowano rozmowy prowadzone przez Prezes TPW, Beatę Michalec z burmistrzem Wawra, Jolantą Koczorowską,
- omówiono plany rozszerzenia struktury Oddziału Anin i otwarcia się na całą dzielnicę Wawer (w tym szczególnie na młodzież) oraz omówiono dotychczasowe działania związane z pozyskaniem siedziby dla oddziału i miejsca przechowywania archiwaliów,
- określono kilka sposobów pozyskiwania nowych członków Oddziału Anin i zaplanowano działania z tym związane (spotkanie plenerowe, ulotka reklamowa),
-  zaplanowano wyjazd członków oddzialu na plan "Rancza",
- omówiono najbliższe spotkania z cyklu Ludzie nauki oraz mającą nastąpić 30 października wizytę członków Zarządu Głównego, stworzono listę osób nominowanych do odznaczenia podczas tego zebrania, 
- zaproponowano utworzenie statusu Honorowego Członka Oddziału Anin TPW, dyskutowano nad jego kryteriami;

Kolejne zebranie zaplanowano na 29 lipca 2013.

mga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz