sobota, 29 czerwca 2013

Kolejne obchody anińskiego święta Zielonego Konstantego

W sobotę 1 czerwca w bibliotece przy Trawiastej 10 gościliśmy panią Kirę Gałczyńską. Jej kolejna, siedemnasta już wizyta, związana była z obchodzonym przez społeczność Anina i Wawra świętem upamiętniającym zamieszkiwanie w naszym osiedlu wielkiego poety, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (lata 1936-39). Dom, w ktorym państwo Gałczyńscy mieszkali w Aninie z małą córeczką, Kirą, stał przy ulicy Leśnej (obecnie Trawiasta). 


Od lewej stoją: Małgorzata Gutowska-Adamczyk, prezes Oddzialu Anin TPW, Teresa Wierzbicka, kierownik wypożyczalni przy Trawiastej, Barbara Karniewska, dyrektor Biblioteki Wawerskiej, Sergiusz Kraus, członek Oddziału, Kira Gałczyńska, Ksenia Zimna, członek Oddziału AninTPW, Aldona Kraus, członek Oddziału Anin TPW, Jadwiga Wołoszka, zastępca prezesa Oddzialu Anin TPW.  

Kładąc podwaliny tradycji obchodów święta Wawerskiej Biblioteki Publicznej, poprzednia dyrektor tej instytucji, pani Barbara Szpinda, wybrała na patrona wielkiego poetę. Od tamtej pory, rokrocznie w pierwszą sobotę czerwca spotykamy się w bibliotece, by sycić się nieśmiertelnymi strofami autora "Nocy anińskich" oraz wyrażać wdzięczność pracownikom biblioteki za ich trud. Składamy też kwiaty przy kamieniu stojącym przed biblioteką.W "Nocnym testamencie" Gałczyński pisał:

A poetom żyjącym i przyszłym
zapisuję mój kaflowy piec,
w nim spalone myśli i pomysły,
czyli różne gry niewarte świec,
nadto księżyc, pełny mój kałamarz,
co mi sprzedał go wędrowny kramarz.

Jeśli tedy kiedyś, w latach innych,
jak ja dzisiaj nocą wzniosą głos
i rozłożą swoje pergaminy,
wzdychać zaczną, jak uwieczniać noc -

to ja będę w kuszeniach chmur,
w pergaminach i skrzypieniach piór,
bom ją nocą zaszumiał i odszumiał,
i do dna jej partytury zrozumiał.

Z tego też powodu organizowane są pod patronatem biblioteki turnieje jednego wiersza.

Spotkanie było również okazją do zapromowania nowej książki z dorobkiem Poety, "A bałwan stoi". Spotkanie z Kirą Gałczyńską cieszyło się dużym zainteresowaniem czytelników.
Tu obszerna relacja z uroczystości pióra organizatorki konkursu, pani Katarzyny Nowak:
 http://aninski.blogspot.com/2013/06/dzien-zielonego-konstantego-ocalony-dla.html

Fotografie pochodzą za strony Biblioteki wawerskiej:
https://www.facebook.com/home.php#!/photo.php?fbid=192162010937257&set=a.174701909349934.1073741826.166062900213835&type=1&theater

mga

czwartek, 27 czerwca 2013

Krótka historia naszego Oddziału


Założone przez kilkunastoosobową grupę (z inicjatywy znanego pedagoga i historyka, Henryka Wierzchowskiego) Koło  Przyjaciół Anina  działało w strukturach Oddziału Grochów  Towarzystwa Przyjaciół Warszawy od 1986 r. Jego największym osiągnięciem była skuteczna obrona zagrożonych wycofaniem nazw ulic POPRZECZNYCH (I-XII).

Koło współpracowało przy wydaniu  drugiej, anińskiej książki -  o szkole średniej w Aninie.
Przewodniczącą Koła była Maria Ewa Chodorek.

Po przekształceniu w roku 2004 Koła w samodzielny Odział Anin TPW Maria Chodorek została wybrana jego prezesem, którym pozostawała do maja 2013 roku. Na miejsce spotkań członków wybrano Klub Kultury Anin przy ulicy V Poprzecznej 13.

Dorobek Oddziału jest zauważalny. Wiele inicjatyw jego członków  pozostawiło trwały ślad w Aninie, jak choćby pamiątkowe tablice poświęcone pamięci twórców anińskich, cyklicznie i od lat obchodzone święta anińskie  (Dzień Zielonego Konstantego, Tuwimiada, Anińskie Spotkanie Przyjaciół księdza Jana Twardowskiego).  

Po zainicjowanym przez oddział ROKU JERZEGO ZARUBY pozostały na ścianach biblioteki  wawerskiej karykatury z wystawy, wybrane wraz z biblioteką z archiwum Muzeum Karykatury.

W pamięci aninian przetrwa wspomnienie Roku STULECIA  ANINA z mnóstwem imprez oraz piątkowe spotkania z LUDZMI WAWRA w Klubie Kultury.

Pozostanie również anińskie pismo MIĘDZY NAMI ANINIANINAMI -  w wersji drukowanej i cyfrowej,   materiały o Aninie w Kronice Warszawy o współpracy z Muzeum Historycznym Warszawy,  ANIŃSKI SPACEROWNIK  Gazety Wyborczej, przygotowany wspólnie przez redaktorów i aktyw TPW.

Zainteresowanych lokalną historią odsyłamy do archiwum  Oddziału, które, mamy nadzieję, już wkrótce zostanie udostępnione czytelnikom w Wawerskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Trawiastej.  (ts)

wtorek, 25 czerwca 2013

Witamy!

Serdecznie witamy na stronie Oddziału Anin Towarzystwa Przyjaciół Warszawy!


W dniu 24 maja 2013 w Klubie Kultury Anin przy V Poprzecznej 13 w Warszawie Aninie w obecności gospodyni Klubu - pani Marii Wierzbickiej oraz szczególnych gości: pani Burmistrz Wawra, Jolanty Koczorowskiej, pana vice Burmistrza, Łukasza Jeziorskiego, Mirosławę Skoczeń - Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Wawer, członkiń Zarządu Głównego TPW: Marzeny Grochowskiej oraz Grażyny Dworakowskiej, księdza Dariusza Marczaka, pani Dyrektor Biblioteki - Barbary Karniewskiej, szefowej Chaty z pomysłami Zofii Kamińskiej, przewodniczącego Rady Osiedla Anin - Janusza Gałdy, Dariusza Osińskiego - przewodniczącego Związku Ceramików Polskich odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego oddziału.  Dowództwo nad przygotowaniami objęła sekretarz  ustępującego Zarządu – Barbara Mildner. Z właściwym sobie talentem  wciągnęła do współpracy przy tym wcale niełatwym przedsięwzięciu wiele osób, niekoniecznie członków TPW. Furorę robiły np. wymyślne, gustowne zaproszenia, przygotowane przez znaną malarkę, Grażynę Mordzon, jak również eleganckie wizytówki, określające miejsca przy stole obrad zaproszonych gości.  A i stół przygotowany był przemyślnie: nakryty granatowymi serwetami ozdobiony był przez Ksenię Zimną  kwiatami i  czerwonymi serwetkami. 

Zaproszenia wszyscy otrzymali z przepisowym wyprzedzeniem,  materiały dla komisji przygotowała starannie sekretarz, co pozwoliło wybranej jednogłośnie przewodniczącą zebrania  Małgorzacie  Gutowskiej Adamczyk sprawnie je poprowadzić.

Po sprawdzeniu ważności WZC oraz wybraniu Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej, głos zabrała ustępująca prezes, Maria Chodorek. Z sentymentem wspominała tych, którzy tworzyli przed laty Towarzystwo Przyjaciół, następnie podsumowała działalność Oddziału za lata 2006-2013. Materiały zostały wcześniej wyłożone do wglądu w Klubie Kultury Anin.
Później sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca, Jadwiga Wołoszka.

Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań i w głosowaniu jawnym udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.


Podczas WZC dokonano również wyboru nowych władz odziału.

W skład nowego Zarządu weszli:
Małgorzata Gutowska-Adamczyk - prezes
Jadwiga Wołoszka - zastępca
Agnieszka Buksińska - zastępca
Barbara Mildner - sekretarz
Maria Chodorek - czlonek zarządu
Teresa Szymczak - członek zarządu
Halina Woźniak - członek zarządu, skarbnik
Ksenia Zimna - członek zarządu
Wojciech Adamczyk - członek zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszły:
Stanisława Cyngot
Halina Kowalska
Joanna Kuncewicz-Urban

Do najważniejszych zadań na przyszłą kadencję nowy Zarząd zaliczył:

1. Stałe poszerzanie liczby członków Oddziału, poprzez tworzenie kół terenowych.
2. Starania nad pozyskaniem siedziby Oddziału.
3. Utworzenie przy Bibliotece Publicznej dzielnicy Wawer archiwum Oddziału Anin TPW.
4. Dalsze wydawanie pisma "Między nami Aninianinami"
5. Włączanie się do prac porządkowych przy tablicach pamięci poświęconych sławnym Aninianom: Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, Janowi Twardowskiemu, Julianowi Tuwimowi.
6. Kontynuowanie czczenia rocznicy mordu wawerskiego - 27 grudnia każdego roku.
7. Kontynuowanie organizowania spotkań o ludziach związanych z Aninem oraz Wawrem i ich udziale w historii osiedla oraz dzielnicy.
8. Integrację członków Oddziału oraz dzielnicy poprzez organizowanie spotkań towarzyskich.
9. Współpracę z Zarządem Głównym TPW, w tym włączanie się w organizację różnego rodzaju konkursów, jak "Warszawa w kwiatach i zieleni".
10. Współpracę z organizacjami społecznymi na terenie Wawra.
11. Kontynuowanie przyznawania wyróżnienie "Zasłużony Przyjaciel Anina".
12. Utrzymywanie kontaktu z członkami-seniorami Oddziału oraz udzielanie im wsparcia w miarę potrzeb i możliwości.
13. Informowanie opinii publicznej o działalności Oddziału poprzez obecność w mediach.

W dniu 24 maja 2013 roku miało miejsce również odznaczenie Członków Oddziału Anin TPW Złotymi Odznakami Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy.  Odznaczenia wręczały przedstawicielki Zarzadu Głównego TPW Marzena Grochowska (wiceprezes ZG TPW) oraz Grażyna Dworakowska (członek Zarządu TPW).
Złotymi Odznakami TPW wyróżnieni zostali:
Alicja Francman, Halina Kowalska, Aldona Kraus, Joanna Kuncewicz, Ryszard Paszkiewicz, Danuta Pyrzyńska, Henryk Solnicki, Dariusz Osiński, Małgorzata Tomaszewska, Jadwiga Wołoszka, Halina Woźniak, Antoni Wiweger, Cecylia Zimna. 


Na zdjęciu od lewej: Grażyna Dworakowska, Joanna Kuncewicz, Halina Woźniak, Jadwiga Wołoszka, Marzena Grochowska, Cecylia Zimna, Dariusz Osiński, Alicja Francman, Halina Kowalska, Aldona Kraus.

Ustępujący Zarząd przyznał też kolejne wyróżnienia Zasłużony Przyjaciel Anina. Odznaczenia wręczali i laudacje odczytali: ksiądz Dariusz Marczak (dla Marii Chodorek oraz Haliny Woźniak), Aldona Kraus (dla Marzeny Grochowskiej i Dariusza Osińskiego).


Ksiądz Dariusz Marczak odczytuje laudację. Od lewej: Teresa Szymczak, Marzena Grochowska, Aldona Kraus, Halina Woźniak.


Wyróżnienie statuetkami Zasłużony Przyjaciel Anina. Od lewej: Halina Woźniak, Dariusz Osiński, Maria Chodorek, Marzena Grochowska.

Serwis foto: Mirosław Perzyński, Andrzej Sachanowski.


W imieniu Zarządu,
mga, ts