czwartek, 14 marca 2019

Postulaty mieszkańców do Studium zagospodarowania przestrzennego

Rada m.st.Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Celem Studium jest stworzenie ram rozwoju dla dobrej, zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni do życia w Warszawie m.in. przez wytyczne dla zabudowy, terenów zieleni, organizacji funkcjonalnej miasta, układu komunikacji, ochrony zabytków. TPW Oddział Anin w trosce o nasze osiedle po konsultacjach z mieszkańcami wybrało postulaty, które należały zgłosić do do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.
Tematy zgłoszone zawiera poniższy wniosek.   

                        


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz