środa, 17 grudnia 2014

Odeszła Jola LipkaJola Lipka fot. Tomasz Schmid


Po długiej i ciężkiej chorobie odeszła Jola Lipka - prawnik z wykształcenia, fotograf z powołania, człowiek wielu talentów i pasji. Od kilkunastu lat utrwalała wizerunki znanych i mniej znanych osób i fascynujących miejsc. Jej fotografie pojawiały się wielokrotnie na wystawach zbiorowych, gdzie cieszyły się uznaniem krytyków i widzów. Była prezesem Jeździeckiego Stowarzyszenia Amazonek "W damskim siodle", właścicielką kilku kotów, wolontariuszką Fundacji Viva! Cześć jej pamięci! 

Więcej informacji znajdziecie na stronie:
www.jolalipka.com

Tu link do jej kocich sesji:

http://www.jolalipka.com/pl/galeria_kocie_sesje.html

Jola Lipka była gościem Oddziału Anin TPW i Klubu Kultury Anin, gdzie w lecie 2012 pokazywała swoją wystawę:

http://www.jolalipka.com/pl/wystawa_barwy_tradycji_polska-maroko.html


Przypominamy artykuł Joli Lipki, który zamieściła u nas, aby uświadomić warszawiakom problemy kotów wolnożyjących w naszym mieście. Nie stracił on nic na aktualności.Urząd Miasta Stołecznego Warszawy od 2005 roku prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w celu ograniczenia i kontroli ich populacji. 
Ważnym aspektem tych działań są zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, a dodatkowo ich odpchlenie, odrobaczenie i szczepienie, w tym przeciwko wściekliźnie, a w przypadku chorób - leczenie.Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów), które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób.Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich naturalnych schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice, jest niehumanitarne. Dlatego też powyższa ustawa daje możliwości wszczęcia postępowania wobec osób, które znęcają się nad zwierzętami poprzez świadome zamykanie ich w pomieszczeniach, bez możliwości wydostania się, skazując je na śmierć z powodu głodu i pragnienia.Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie traktować zwierzęta.

W Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy funkcjonuje Wydział ds. Zwierząt (tel. 22/ 257-92-45 lub 47) a w Straży Miejskiej m.st. Warszawy działają specjalistyczne Eko Patrole (tel. 986). Jednocześnie informujemy, że na terenie m.st. Warszawy działają organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt
(informacja w Wydziale ds. Zwierząt). Do w/w jednostek można zwrócić się o pomoc w sprawach zwierząt.


Informacja dla karmicieli kotów

Osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi (min. 5 kotów), mogą zgłaszać się do Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic m.st. Warszawy, w celu otrzymywania skierowań na
sterylizację i kastrację oraz ewentualne leczenie kotów wolno żyjących. Istnieje również możliwość otrzymywania w formie wsparcia niewielkiej ilości karmy.

O pomoc w odławianiu kotów, w celu dostarczenia do lecznicy weterynaryjnej, można zwrócić się bezpośrednio do organizacji pro zwierzęcych lub przez Wydział ds. Zwierząt

(tel. 22/ 257-92-45 lub 47).
Jola Lipka Brak komentarzy:

Prześlij komentarz